AZ-400

Microsoft Azure DevOps Solutions (AZ-400)

4 dagen
Advanced
Available in English

Volg de AZ-400 Microsoft Azure DevOps Solutions en leer DevOps processen en -praktijken te ontwerpen en te implementeren.

Na afronding van deze training kun je onder andere:

Transformatie met gedeelde doelen en tijdlijnen plannen
Projectstatistieken en Key Performance Indicators (KPI's) identificeren
Een strategie voor end-to-end traceerbaarheid van werkitems tot werkende software ontwikkelen
€ 2.195,-
Bekijk beschikbaarheid
Wat je van ons kunt verwachten
Beste lesmethode
Flexibel inplannen
Kleine klassen
100% Slagingsgarantie
Wat onze klanten vinden
Hulp of advies nodig?
Mail Sofie of laat haar je terugbellen.
info@master-it.nl 040-2323390

Training: Microsoft Azure DevOps Solutions (AZ-400)

De AZ-400 training biedt uitgebreide training over het ontwerpen en implementeren van DevOps praktijken en processen. Studenten zullen de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om DevOps effectief te plannen, broncontrole te gebruiken, Git te schalen voor een onderneming, artefacten te consolideren, een strategie voor afhankelijkheidsbeheer te ontwerpen, geheimen te beheren, doorlopend integratie te implementeren, container strategieën te bouwen, release strategieën te ontwerpen, release management workflows op te zetten, deployment patronen te implementeren en feedback mechanismen te optimaliseren. Na afloop van deze training beschik je over de nodige vaardigheden en expertise om DevOps-praktijken en -processen te verbeteren en zakelijk succes te stimuleren.

 • Ontwikkel een gedeelde visie en tijdlijn om het transformatieproces te begeleiden.
 • Kies een project en definieer de metriek en Key Performance Indicators (KPI’s).
 • Een agile organisatiestructuur opzetten en een team samenstellen.
 • Bedenken van een strategie voor de integratie van tools.
 • Formuleer een licentiebeheerplan dat Azure DevOps en GitHub gebruikers omvat.
 • Ontwikkel een plan voor het bereiken van end-to-end traceerbaarheid van werkitems tot werkende software.
 • Maak een authenticatie- en toegangsplan.
 • Een plan maken voor het integreren van on-premises en cloudbronnen.
 • De voordelen van Source Control bespreken.
 • Azure Repos en GitHub uitleggen.
 • Een migratie van TFVC naar Git uitvoeren.
 • De kwaliteit van code beheren, met inbegrip van technische schuld SonarCloud en andere toolingoplossingen.
 • Organisatorische kennis over code kwaliteit bevorderen.
 • Uitleggen hoe Git repositories te structureren.
 • Git branching workflows beschrijven.
 • Pull requests gebruiken voor samenwerking en code-reviews.
 • Git hooks gebruiken voor automatisering.
 • Bevorderen van inner source samenwerking binnen de organisatie met behulp van Git.
 • De rol van Azure Pipelines en zijn componenten bespreken.
 • Agents configureren voor gebruik in Azure Pipelines.
 • Het belang van doorlopende integratie uitleggen.
 • Implementeren van doorlopende integratie met behulp van Azure Pipelines.
 • Site Reliability Engineering definiëren.
 • Processen creëren om eindgebruiker tevredenheid te meten en gebruikersfeedback te analyseren.
 • Applicatie analytics automatiseren met behulp van processen.
 • Waarschuwingen beheren en zinloze en niet-actiegerichte waarschuwingen verminderen.
 • Schuldloze retrospectives faciliteren en een cultuur van rechtvaardigheid bevorderen.
 • Een infrastructuur- en configuratiestrategie creëren, samen met een geschikte toolset, voor een releasepijplijn en applicatie-infrastructuur.
 • Compliance- en beveiligingsmaatregelen implementeren in uw applicatie-infrastructuur.
 • Potentiële uitdagingen bespreken bij het integreren van open-source software.
 • Open source softwarepakketten inspecteren op naleving van beveiliging en licenties.
 • Organisatorisch beleid voor beveiliging en compliance beheren.
 • Licentie- en kwetsbaarheidsscans integreren in build- en deploymentpijplijnen.

Bouwpijplijnen configureren om toegang te krijgen tot pakketbeveiliging en licentiebeoordelingen. 

Succesvolle cursisten hebben voorkennis van en inzicht in:

 • Cloud computing concepten, inclusief begrip van PaaS, SaaS en IaaS implementaties.
 • Zowel Azure administratie als Azure ontwikkeling met bewezen expertise in ten minste een van deze gebieden.
 • Versiebeheer, Agile softwareontwikkeling en basisprincipes van softwareontwikkeling. Het is daarnaast handig om ervaring te hebben in een organisatie die software levert.

Cursisten voor de AZ-400 training zijn geïnteresseerd in het ontwerpen en implementeren van DevOps processen of in het behalen van het Microsoft Azure DevOps Solutions certificeringsexamen.

Module 1: Planning for DevOps

 • Transformatie Planning
 • Projectselectie
 • Teamstructuren
 • Migreren naar Azure DevOps

Lab: Agile Planning en Portfoliomanagement met Azure BoardsNa het afronden van deze module ben je in staat om:

 • Een plan te maken voor de transformatie met gedeelde doelen en tijdlijnen
 • Een project te selecteren en project metrics en Key Performance Indicators (KPI’s) te identificeren
 • Een team en agile organisatiestructuur creëren
 • Een toolintegratiestrategie te ontwerpen
 • Een licentiebeheerstrategie te ontwerpen (bijv. Azure DevOps en GitHub gebruikers)
 • Een strategie te ontwerpen voor end-to-end traceerbaarheid van werkitems naar werkende software
 • Een ontwerp een authenticatie- en toegangsstrategie te ontwerpen
 • Een strategie voor het integreren van on-premises en cloud resources te ontwerpen

Module 2: Aan de slag met bronbeheer modules

 • Wat is broncontrole?
 • Voordelen van broncontrole
 • Soorten broncontrolesystemen
 • Inleiding tot Azure Repos
 • Inleiding tot GitHub
 • Migreren van Team Foundation Versiebeheer (TFVC) naar Git in Azure Repos

Lab: Versiebeheer met Git in Azure ReposNa het afronden van deze module ben je in staat om:

 • De voordelen van het gebruik van Source Control te beschrijven
 • Azure Repos en GitHub te beschrijven
 • Te migreren van TFVC naar Git

Module 3: Technische schulden beheren modules

 • Technische schuld identificeren
 • Kennisdeling binnen teams
 • Ontwikkelomgevingen moderniseren met Codespaces

Lab: Team kennis delen met Azure Project Wiki’sNa het afronden van deze module ben je in staat om:

 • De kwaliteit van code te beheren, inclusief technische schuld SonarCloud, en andere tooling oplossingen
 • Organisatorische kennis op te bouwen over code kwaliteit

Module 4: Werken met Git voor Enterprise DevOpsLessen

 • Hoe structureer je Git Repo?
 • Git vertakking workflows
 • Samenwerken met Pull Requests in Azure Repos
 • Waarom zorgen maken over Git Hooks
 • Innerlijke bron koesteren
 • Git Repositories Beheren

Lab: Versiebeheer met Git in Azure ReposNa het afronden van deze module kun je:

 • Uitleggen hoe Git repo’s te structureren
 • Git branching workflows beschrijven
 • Pull requests gebruiken voor samenwerking en code reviews
 • Git hooks gebruiken voor automatisering
 • Git gebruiken om inner source in de organisatie te bevorderen

Module 5: Azure Pipelines configurerenLessen

 • Het concept van pijplijnen in DevOps
 • Azure pijplijnen
 • Evalueren van het gebruik van Hosted versus Self-Hosted Agents
 • Agent Pools
 • Pipelines en Concurrency
 • Azure DevOps en Open-Source Projecten (Openbare Projecten)
 • Azure Pipelines YAML versus Visual Designer

Lab: Agent Pools configureren en Pipeline stijlen begrijpenNa het voltooien van deze module ben je in staat om:

 • De rol van Azure Pipelines en haar componenten te verklaren
 • Agenten configureren voor gebruik in Azure Pipelines

Module 6: Continue integratie implementeren met Azure Pipelines modules

 • Overzicht Continuous Integration
 • Een bouwstrategie implementeren
 • Integratie met Azure Pipelines
 • Externe broncontrole integreren met Azure Pipelines
 • Zelf gehoste agenten opzetten

Lab : Continue integratie inschakelen met Azure PipelinesLab : Externe broncontrole integreren met Azure PipelinesNa het voltooien van deze module ben je in staat om:

 • Uit te leggen waarom continue integratie belangrijk is
 • Continue integratie implementeren met Azure Pipelines

Module 7: Applicatieconfiguratie en geheimen beheren modules

 • Inleiding tot beveiliging
 • Een veilig ontwikkelproces implementeren
 • Applicatieconfiguratiegegevens heroverwegen
 • Geheimen, tokens en certificaten beheren
 • Integreren met systemen voor identiteitsbeheer
 • Applicatieconfiguratie implementeren

Lab: Azure Key Vault integreren met Azure DevOpsNa het voltooien van deze module ben je in staat om:

 • Applicatieconfiguratie en geheimen te beheren
 • Azure Key Vault te integreren met een pijplijn

Module 8: Continue integratie implementeren met GitHub acties modules

 • GitHub Acties
 • Continue integratie met GitHub Acties
 • Geheimen beveiligen voor GitHub Actions

Lab : GitHub Actions Continue IntegratieNa het voltooien van deze module, ben je in staat om:

 • GitHub Actions en Workflows te maken en ermee te werken
 • Continue integratie te implementeren met GitHub Actions

Module 9: Een strategie voor afhankelijkheidsbeheer ontwerpen en implementeren modules

 • Afhankelijkheden verpakken
 • Pakketbeheer
 • Artefacten migreren en consolideren
 • Beveiliging van pakketten
 • Een versiebeheerstrategie implementeren

Lab: pakketbeheer met Azure artefactenNa het afronden van deze module zijn de studenten in staat om

 • Artifact management tools en practices aan te bevelen
 • Gemeenschappelijke packages abstraheren om delen en hergebruik mogelijk te maken
 • Artefacten migreren en consolideren
 • Broncontrolemaatregelen migreren en integreren

Module 10: Een release-strategie ontwerpen modules

 • Inleiding tot Continuous Delivery
 • Aanbevelingen voor Releasestrategie
 • Bouwen aan een hoogwaardige releasepijplijn
 • De juiste release management tool kiezen

Lab : Deployments beheren met Release GatesLab : Een release dashboard makenNa het afronden van deze module ben je in staat:

 • Onderscheid te maken tussen een release en een deployment
 • De componenten van een releasepijplijn te definiëren
 • Uit te leggen waar rekening mee gehouden moet worden bij het ontwerpen van een release strategie
 • Een release versus een releaseproces te classificeren en aan te geven hoe de kwaliteit van beide gecontroleerd kan worden.
 • Het principe van release gates te beschrijven en hoe om te gaan met release notes en documentatie
 • Een release management tool te kiezen

Module 11: Continue implementatie implementeren met Azure Pipelines modules

 • Een release-pijplijn creëren
 • Omgevingen voorzien en configureren
 • Taken en sjablonen beheren en modulariseren
 • Geautomatiseerde integratie en functionele testen configureren
 • Inspectie van gezondheid automatiseren

Lab: Pipelines configureren als code met YAMLLab: Functionele testen opzetten en uitvoerenNa het afronden van deze module ben je in staat om:

 • De terminologie uit te leggen die gebruikt wordt in Azure DevOps en andere Release Management Tooling
 • Beschrijven wat een Build en Release taak is, wat het kan doen, en een aantal beschikbare deployment taken
 • Uit te leggen waarom je soms meerdere release jobs nodig hebt in een release pipeline
 • Onderscheid te maken tussen multi-agent en multi-configuratie release job
 • Gebruik te maken van release variabelen en stage variabelen in je release pipeline
 • Veilig te deployen naar een omgeving met behulp van een service connectie
 • De verschillende manieren op te noemen om de gezondheid van je pijplijn en release te inspecteren door gebruik te maken van waarschuwingen, service hooks en rapporten

Module 12: Een geschikt implementatiepatroon implementeren modules

 • Inleiding tot Deploymentpatronen
 • Blauwgroene implementatie implementeren
 • Feature Toggles
 • Kanaries
 • Dark lancering
 • AB testen
 • Progressieve blootstelling uitrol

Lab : Feature Flag Management met LaunchDarkly en Azure DevOpsNa het voltooien van deze module, zullen de studenten in staat zijn om:

 • Implementatiepatronen te beschrijven
 • Blue Green Deployment te implementeren
 • Canary Release implementeren
 • Progressive Exposure Deployment implementeren

Module 13: Infrastructuur en configuratie beheren met Azure Tools modules

 • Infrastructuur als code en configuratiebeheer
 • Azure resources aanmaken met ARM-sjablonen
 • Azure hulpbronnen creëren met Azure CLI
 • Azure automatisering met DevOps
 • Gewenste toestand configuratie (DSC)

Lab: Azure implementaties met behulp van Resource Manager sjablonenNa het voltooien van deze module, ben je in staat:

 • Infrastructuur en configuratie als code principes toe te passen.
 • Infrastructuur te implementeren en beheren met behulp van Microsoft automatiseringstechnologieën zoals ARM templates, PowerShell en Azure CLI.

Module 14: Infrastructuur als code tools van derden beschikbaar met Azure modules

 • Chef
 • Puppet
 • Ansible
 • Terraform

Lab : Infrastructuur implementaties in de cloud automatiseren met Terraform en Azure PipelinesLab : Apps implementeren met Chef op AzureLab : App implementeren met Puppet op AzureLab : Ansible met AzureNa het afronden van deze module ben je in staat:Infrastructuur te implementeren en configureren met behulp van tools en services van derden met Azure, zoals Chef, Puppet, Ansible en TerraformModule 15: Containers beheren met Docker modules

 • Een bouwstrategie voor containers implementeren
 • Docker multi-stage builds implementeren

Lab: Bestaande ASP.NET Apps moderniseren met AzureNa het voltooien van deze module ben je in staat:

 • Een containerstrategie te implementeren, inclusief hoe containers verschillen van virtuele machines en hoe microservices containers gebruiken
 • Containers te implementeren met behulp van Docker
 • Docker multi-stage builds te implementeren

Module 16: Kubernetes-service-infrastructuur creëren en beheren modules

 • Azure Kubernetes Service
 • Kubernetes Gereedschap
 • AKS integreren met Pipelines

Lab: Een multi-container toepassing deployen naar Azure Kubernetes ServiceNa het voltooien van deze module ben je in staat:

 • Een Managed Kubernetes cluster te implementeren en configureren

Module 17: Feedback implementeren voor ontwikkelteams modules

 • Tools implementeren om systeemgebruik, functiegebruik en flow te volgen
 • Routing implementeren voor crashrapportagegegevens van mobiele applicaties
 • Monitoring en statusdashboards ontwikkelen
 • Ticketing systemen integreren en configureren

Lab: Applicatieprestaties bewaken met Application InsightsNa afronding van deze module ben je in staat:

 • Tools te implementeren om systeemgebruik, functiegebruik en flow te volgen
 • Integratie van crashrapporten voor clientapplicaties te configureren
 • Routing te implementeren voor crashrapportdata van clientapplicaties
 • Monitoring- en statusdashboards te ontwikkelen
 • Ticketingsystemen te integreren en configureren met het werkbeheer van het ontwikkelteam

Module 18: Systeemfeedbackmechanismen implementeren modules

 • Betrouwbaarheid van de site
 • Ontwerppraktijken om de tevredenheid van eindgebruikers te meten
 • Ontwerpprocessen voor het vastleggen en analyseren van gebruikersfeedback
 • Ontwerpprocessen om applicatieanalyse te automatiseren
 • Waarschuwingen beheren
 • Schuldloze retrospectives en een rechtvaardige cultuur

Lab : Integratie tussen Azure DevOps en TeamsNa het afronden van deze module zijn ben je in staat studenten in staat om:

 • Site Reliability Engineering te definiëren
 • Processen te ontwerpen om eindgebruikertevredenheid te meten en gebruikersfeedback te analyseren
 • Processen te ontwerpen om applicatie analytics te automatiseren
 • Waarschuwingen te beheren en zinloze en niet-actiegerichte waarschuwingen te verminderen
 • Schuldloze retrospectives uitvoeren en een cultuur van rechtvaardigheid creëren

Module 19: Beveiliging implementeren in DevOps-projecten modules

 • Beveiliging in de pijplijn
 • Azure Beveiligingscentrum

Lab: Beveiliging en compliance implementeren in een Azure DevOps PipelineNa het voltooien van deze module ben je in staat om:

 • Een infrastructuur- en configuratiestrategie en geschikte toolset te definiëren voor een releasepijplijn en applicatie-infrastructuur
 • Compliance en beveiliging in uw applicatie-infrastructuur te implementeren

Module 20: Valideren van codebases voor nalevingLessen

 • Open source software
 • Beleid voor beveiliging en compliance beheren
 • Licentie- en kwetsbaarheidsscans integreren

Lab: Technische schuld beheren met SonarQube en Azure DevOpsNa het afronden van deze module ben je in staat om:

 • De mogelijke uitdagingen bij het integreren van open-source software te beschrijven
 • Open source softwarepakketten te inspecteren op naleving van beveiliging en licenties
 • Organisatorisch beleid voor beveiliging en compliance te beheren
 • Licentie- en kwetsbaarheidsscans integreren in build- en deploymentpijplijnen
 • Bouwpijplijnen configureren om toegang te krijgen tot pakketbeveiliging en licentiebeoordeling
10
Jennifer Pereira
Ik heb hier de 2-daagse training Microsoft Dynamics 365 fundamentals gevolgd. Medewerkers zijn zeer hulpvaardig en denken ver mee, dit vond ik TOP! De Active Learning training met vakkundige trainster is me heel goed bevallen. De lunch was royaal en erg lekker! Kortom, wellicht tot ziens!
9,0
Willem de Lang
In Februari een 5-daagse training WS-11 (Server 2019) gevolgd in twee weken. Deze training was op basis van het Active Learning programma en dit is me zeer goed bevallen. De instructeur had voldoende tijd/kennis om vragen te beantwoorden en me verder te helpen wanneer ik vast liep.
9,5
Edwin Kruize
Bij Master IT train ik al jaren on-site in Eindhoven wat mij ontzettend goed bevalt. De Active Learning lesmethode is perfect voor mij en kan ik op mijn eigen tempo en onder goede begeleiding mijn studies volgen. De trainers hebben veel brede kennis en nemen de tijd voor je. 
Lesmethode Master IT

Active Learning

Je maakt samen met je trainer een plan en gaat actief aan de slag. In een kleine klas verdiepen in wat je echt nodig hebt, inzoomen op zaken die je echt interesseren en overslaan wat je al weet of niet nodig hebt. Plan je lesdagen flexibel, neem real-life casussen mee en werk ze uit met je trainer. Verrijk je kennis en verbind het met alles wat je al wist.

Lesmateriaal
Slagingsgarantie
Labomgeving
4 dagen voor € 2.195,-

E-Learning

Ben je op zoek naar volledige zelfstudie? Wij bieden je de mogelijkheid om jouw training volledig in jouw eigen tijd te volgen. Uiteraard met het officiële lesmateriaal waarmee je de juiste kennis opdoet.

Wil je toch graag een dag persoonlijke begeleiding? Dan kan je altijd een extra lesdag bij boeken en de training als blended learning volgen!

Microsoft Examenvoucher
Digitaal MOC
MCT Mentoring
Oefenexamen omgeving
Labomgeving

Incompany

Wist jij dat alle IT trainingen die we aanbieden op de website ook bij jouw bedrijf uitgevoerd kunnen worden? Zo volg je een maatwerk IT training (Incompany training) met al je collega’s. Jij kunt de training nog specifieker voor jouw bedrijf laten inrichten en het is zelfs mogelijk om een geheel maatwerk traject door ons te laten ontwerpen.

Je bespaart reiskosten en reistijd voor de deelnemers, doordat onze trainer bij jou op locatie komt. Op deze manier kun je meerdere deelnemers van jouw organisatie dezelfde training laten volgen. Dat is efficiënt en effectief! Samen heb je een gemeenschappelijke opleidingsbehoefte en daar gaan we je bij helpen.

We hebben jarenlang ervaring in het geven van maatwerk it trainingen. We kijken zorgvuldig naar de opleidingsbehoefte om volledig aan te sluiten bij je wensen. Zo formuleren we haalbare en concrete doelstellingen en deelnemers kunnen het geleerde in de praktijk toepassen. Op deze manier groeien deelnemers persoonlijk en professioneel op meerdere niveaus.

Maatwerktraining
Van A-Z geregeld voor jouw team
Trainer komt op locatie
AZ-400
Microsoft Azure DevOps Solutions (AZ-400)
€ 2.195,-
Bekijk beschikbaarheid