Wat is Scrum?

30/06/2017

Scrum is een strategie om een product te ontwikkelen. Het product wordt daarbij in elkaar opvolgende, vooraf vastgestelde, korte tijdcycli gedeeltelijk gemaakt. Deze manier wordt voornamelijk veel toegepast in softwareontwikkeling met cross-functionele teams en is momenteel heel erg populair. Deze populariteit komt door de tastbaarheid van de voortgang, wat een gevoel van voortdurende inspiratie met zich mee brengt voor ontwikkelaars. Binnen de cycli, genaamd sprints, is de voortgang zichtbaar door bijvoorbeeld task-bars en burndown-charts. Aan het einde van elke sprint is er een moment om het tot dan toe gemaakte te evalueren waardoor fouten zich niet opstapelen in de loop van de tijd.

De 4 belangrijkste “ceremonies” van Scrum:

  • Sprint planning: dit is de meeting waarbij het team de doelstelling bepaald voor de aankomende sprint.
  • Daily stand-up: deze is beter bekend als de Daily scrum, een 15 minuten durende mini-meeting om het team met elkaar te synchroniseren.
  • Sprint demo: in deze meeting delen alle teamleden, met elkaar en stakeholders buiten het team, wat ze de afgelopen sprint voor elkaar hebben gekregen.
  • Sprint retrospective: dit is het evalueren van de afgelopen sprint om te bepalen wat er de volgende beter kan en moet.

aan het product en stelt aan de hand daarvan de prioriteiten op. De product eigenaar is altijd één individu en is zeker geen projectmanager. Hij -of zij natuurlijk- is er wel verantwoordelijk voor dat alle mensen die aan het project werken precies weten wat er opgeleverd moet worden en dat het uiteindelijke product zo waardevol mogelijk is voor het bedrijf.

De Scrum meester

Dit is de Scrum ‘champion’ en de coach van het team, maar ook hier geldt weer dat het zeker niet de project manager is. Om een effectieve Scrum meester te zijn is het van belang dat je diepgaande kennis hebt van het product dat het team aan het ontwikkelen is en dat je het team kan helpen om zo efficiënt mogelijk te werken. De Scrum meester draagt verantwoordelijkheid voor het regelen van alle resources, zowel op het gebied van team leden als alle andere dingen, zoals werkplekken en planningen. De Scrum meester beschermt het team tegen de druk van de product eigenaar.

Het Scrum team

Een zo effectief mogelijk team bestaat uit 5 tot 7 leden en kan verspreid zijn over meerdere locaties en divisies, belangrijk is wel dat het team onderling een goede verstandhouding heeft. Ze voelen zich echt een team en helpen elkaar, onder andere door elkaar dingen te leren. Het team bepaald uiteindelijk zelf hoeveel werk ze elke sprint op zich nemen, door elke sprint even lang te houden heeft het team na verloop van tijd een heel duidelijke inschatting wat ze per sprint gedaan kunnen krijgen.

De theorie achter Scrum

Scrum is gebaseerd op empirie, wat een mooi woord is voor door ervaring verkregen. Scrum gebruikt daarom een iteratief en incrementele aanpak om de voorspelbaarheid en risico-controle te vergroten. Dit betekent dat er in de eerdergenoemde sprints wordt gewerkt om te zorgen dat er risico’s gespreid kunnen worden en om beter te kunnen voorspellen hoeveel er gedaan kan worden per sprint. Om dit alles te kunnen bereiken zijn er drie heel waardevolle pilaren. Transparantie, inspectie en aanpassing zijn de drie pilaren, welke worden ondersteund door vijf waarden van scrum teamleden. Toewijding, moed, focus, openheid en respect zijn de waardes die ervoor zorgen dat het team aan de drie pilaren kan voldoen en op die manier effectief en efficiënt kan werken.

Werken met Scrum

Master it Training heeft 3 verschillende trainingen die je op de ins en outs van Scrum leren. Scrum Foundation is de eerste training welke de basis legt voor het gebruik van Scrum, deze training omvat ook een examen waarmee een EXIN Agile Scrum Foundation certificaat kan worden behaald. De training Scrum Master is de tweede training, welke ervoor zorgt dat je aan de slag kunt als Scrum Master of teamlid met genoeg kennis en ervaring op zak. Master it biedt ook de training Scrum Product Owner, deze training geeft je kennis over en ervaring met jouw rol als Project Owner. Na het volgen van deze training kan je jouw PSPO-certificaat halen door het behalen van het officiële examen. Meer weten over welke Scrum training voor jou geschikt is of wil je jouw team opleiden? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bij Master IT leer je alleen wat je echt nodig hebt.
Certificeringen Trainingen
Beste lesmethode
Flexibel inplannen
Kleine klassen
100% Slagingsgarantie
Gerelateerde trainingen