Vrouwen In It

Vrouwen in de IT - meer vrouwen in de IT betekent meer winst

Het is al jaren een hot topic. Waarom zijn er zo weinig vrouwen werkzaam in de IT? En waarom willen we zo graag meer vrouwen in de IT krijgen? Dit onderwerp vind ik als vrouw in de IT wel erg interessant. Regelmatig krijg ik te horen “Hey, je bent een vrouw, wat leuk!”. Niet zeker wetende wat ik daarmee aan moest, bedankte ik ze maar vriendelijk. Het afgelopen jaar begon het enthousiasme in hun stem mij op te vallen. Ze zijn écht blij een vrouw te zien in de IT en dus ben ik op zoek gegaan naar waarom dat nou is. En als men dan zo blij is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we meer vrouwen in deze sector krijgen zodat we meer mensen blij kunnen maken?

Vrouwen in IT: De harde waarheden van een bergopwaarts gevecht

Ondanks dat een vrouw de eerste computer programmeur was, is dit niet een trend geworden die door vrouwen is opgepakt. Ada Lovelace was een Engelse wiskundige en schrijfster die erkende dat de machine toepassingen had die verder gingen dan pure berekening. Zij heeft het eerste  algoritme geschreven dat bedoeld was om door een dergelijke machine te worden uitgevoerd. Helaas, na meer dan een eeuw van deze ongelooflijke samenwerking van Ada in de computergeschiedenis, worstelen vrouwen nog steeds met het bereiken van gelijkheid in de IT.

Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd, onderbetaald en vaak gediscrimineerd

Ondanks alle nationale gesprekken over genderdiversiteit in technologie, zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd, onderbetaald en vaak gediscrimineerd, blijkt uit de cijfers. Het aantal vrouwelijke ICT-ers is vorig jaar toegenomen met 17.5% in Nederland volgens NLDigital. Dat is natuurlijk geweldig! Maar voordat je een gat in de lucht springt moet je dit relatief bekijken ten opzichte van de mannen. Het aantal mannelijke ICT-ers is maar toegenomen met 7%. Geweldig zou je wederom kunnen zeggen. Maar het aantal vrouwelijke ICT-ers is ongeveer 94.000 totaal en het aantal mannelijke ICT-ers is ongeveer 425.000. Dus het percentage vrouwen op de totale markt is nog steeds maar 18%.  Nog niet eens 1 op de 5 werknemers in de IT is een vrouw.

Het aantal vrouwen wat zich aanmelden voor ICT opleidingen stagneert

Die 17,5% toename lijkt heel wat, maar 17,5% van weinig is nog steeds weinig. Honeypot.io gaf aan dat het percentage vrouwen in de IT in Nederland in 2015 namelijk al 15.5% was. Dus het is met maar 2% totaal toegenomen in de laatste 7 jaar. Het zal in de toekomst ook niet snel sprongen omhoog gaan maken, want het aantal vrouwen die zich aanmelden voor ICT opleidingen stagneert. Wanneer je kijkt naar de grootste IT opleidingen op het MBO, HBO en WO dan ziet het er het slechtst uit bij het MBO volgens het VHTO. Bij deze informatietechnologie opleidingen waren vorig jaar maar 4,4% van de totale instroom vrouwen. Naarmate het opleidingsniveau omhoog gaat lijken er meer vrouwen bij te zitten. Op het HBO melden gemiddeld 9% vrouwen zich aan voor de twee grootste IT opleidingen. En op het WO waren dat er maar liefst gemiddeld 16%. Helaas ligt dat nog steeds onder het percentage vrouwen dat werkt in de IT op het moment.

Vrouwen zijn winstgevend

Dat vrouwen winstgevend zijn klinkt natuurlijk een beetje gek, maar onderzoek van McKinsey toont aan dat de integratie van vrouwen in de beroepsbevolking de bbp-groei kan stimuleren. McKinsey ontdekte dat $12 biljoen aan het mondiale bbp kan worden toegevoegd  tegen 2025. In vergelijking met hun collega’s leveren bedrijven met een hoge genderdiversiteit iets betere rendementen en hebben ze de afgelopen vijf jaar de minder diverse bedrijven overtroffen. Bedrijven die niet alleen meer vrouwen aannemen, maar er ook in slagen om meer vrouwen te behouden, stellen zichzelf in staat om automatisch een concurrentievoordeel te behalen, een voordeel dat zich uitstrekt tot alle belanghebbenden.

De relatie tussen diversiteit in management

Boston Consulting Group (BCG) en de Technische Universiteit van München voerden een studie uit om de relatie tussen diversiteit in management te begrijpen. De resultaten toonden aan dat het vergroten van de diversiteit van leiderschapsteams leidt tot meer en betere innovatie en betere financiële prestaties in zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde economieën. Uit het onderzoek bleek dat bedrijven met de grootste genderdiversiteit (bedrijven waarin 8 op de 20 managers vrouw waren) in de meest recente periode van drie jaar ongeveer 34% van hun inkomsten uit innovatieve producten en diensten genereerden.

Fortune 500-bedrijven met ten minste drie vrouwen in leidinggevende posities zagen een toename van 66% in ROI en hebben een koopkracht van naar schatting $5 biljoen. Bovendien is het moeilijk te ontkennen dat vrouwen ook verantwoordelijk zijn voor de meeste beslissingen over de uitgaven van huishoudens.  Geen gebruik maken van een vrouwelijke aanwezigheid op de werkplek lijkt een gok die de meeste bedrijven niet zouden moeten nemen.

‘Geen enkele industrie of land kan zijn volledige potentieel bereiken totdat vrouwen hun volledige potentieel hebben bereikt’

Een duidelijk voorbeeld hiervan is toen Apple zijn gezondheidsapp uitbracht. In deze app kon je bijna elke gezondheidsmaatstaf volgen die je je maar kunt bedenken, zoals gewicht, longcapaciteit, bloeddruk et cetera. Maar de menstruatie was buitengesloten, een basisfunctie die door 50% van de wereldbevolking wordt ervaren. Het duurde een jaar voordat Apple het corrigeerde en dit had veel eerder of meteen kunnen zijn als er meer vrouwen bij het proces betrokken waren. Sheryl Sandberg, COO van Facebook zegt: ‘Geen enkele industrie of land kan zijn volledige potentieel bereiken totdat vrouwen hun volledige potentieel hebben bereikt. Dit geldt met name voor wetenschap en technologie, waar vrouwen met een overschot aan talent nog steeds te maken hebben met een tekort aan kansen.”.

It’s a man’s world; waarom vrouwen niet vaker voor IT kiezen

Om het probleem te ontleden, moeten we kijken naar vroege ontwikkeling. Op de middelbare school halen meisjes over het algemeen betere cijfers dan jongens. Maar vrouwen die computerwetenschappen op universitair niveau volgen, zijn in de minderheid. Eén mogelijke reden waarom meer meisjes geen wiskunde- en wetenschapsgerelateerde diploma’s volgen, is te wijten aan de ‘pinkificatie’ van meisjes op jonge leeftijd. Speelgoed, kleding en baanmogelijkheden worden nog steeds op de markt gebracht voor beide geslachten, ondanks recente ontwikkelingen in het doorbreken van deze historische trend.

Dit gebrek aan vrouwen die een technische opleiding volgen, vertaalt zich in de beroepsbevolking, waar bij veel Tech bedrijven mannen de overgrote meerderheid vormen. Dit leidt ertoe dat vrouwen seksisme ervaren en het gevoel hebben dat ze er niet bij horen. Volgens een enquête van The Guardian gelooft 73% van de werknemers in de tech-industrie dat de industrie seksistisch is.

‘De helft van de vrouwen heeft te maken gehad met genderbias of discriminatie op de werkplek’

Met nieuwsberichten over seksisme in de industrie, is het duidelijk dat er een werkcultuurprobleem is van ‘brogrammers’ dat moet worden aangepakt. Ieder jaar komt er weer een verhaal in Silicon Valley. Dit jaar was het Susan Fowler’s verontrustende verslag van haar jaar bij Uber, op de voet gevolgd door het verhaal van A.J. Vandermeyden  over een cultuur van “alomtegenwoordige intimidatie” bij Tesla. In een recent onderzoek “Women in Tech” zegt de helft van de ondervraagde vrouwen (52%) te maken te hebben gehad met genderbias of discriminatie op de werkplek, en 78% van de vrouwen is van mening dat er een loonkloof is tussen mannen en vrouwen in de techsector, waarbij mannen een hoger salaris verdienen.

Een gebrek aan rolmodellen

Eén van de belangrijkste redenen voor het kleine aantal vrouwen in de technologie is te wijten aan het gebrek aan rolmodellen voor vrouwen in de sector. Dit komt vooral door het genderstereotype van ‘jongens die beter zijn in wetenschap en wiskunde’. Dit draagt verder bij aan het imago van een door mannen gedomineerde techwereld en draagt bij aan de cyclus van vrouwelijke ontmoediging. Zoals Linda Davis, CEO van Next Generation Recruitment, aangeeft zal het hebben van belangrijke vrouwen in leidinggevende functies andere vrouwen positief aanmoedigen om lid te worden van een organisatie die de carrière van vrouwen ondersteunt. Hierdoor zal de algehele bedrijfsgroei en productiviteit toenemen. Maar helaas, maakt de industrie het moeilijk om een technische carrière te combineren met het moederschap.

Tech-industrie verlaten vanwege het zwangerschapsverlofbeleid

In een studie die in Fortune werd gerapporteerd, noemde 85% van de ondervraagde vrouwen de tech-industrie te hebben verlaten vanwege het zwangerschapsverlofbeleid, ofwel het ontbreken daarvan. Tech-werkgevers die hun vrouwelijke personeel niet ondersteunen en geen flexibiliteit bieden in het werken, kunnen vrouwen alleen maar verder ontmoedigen om zich aan te sluiten.

Hoe krijgen we vrouwen in IT ?

Het is duidelijk: we hebben meer vrouwen in de IT nodig! Maar hoe gaan we dit voor elkaar krijgen met elkaar als maatschappij? Het zal moeten beginnen bij de roots. We zullen jonge meisje meer moeten stimuleren om de IT-sector te kiezen voor hun carrière. Initiatieven waarbij meisjes geïntroduceerd worden aan onder andere coderen, programmeren en informatie technologie zullen verder uitgebreid moeten worden. Naast het oprichten van “Entrepreneur First” richtte Alice Bentinck ook “Code First Girls” op: een onderneming zonder winstoogmerk die vrouwen technische vaardigheden leert en bedrijven helpt bij het ontwikkelen van een vrouwvriendelijker wervingsbeleid. Want het zal niet kunnen blijven bij het introduceren van meisjes aan Tech.

De denkwijze van bedrijven en de maatschappij in zijn geheel zal moeten veranderen.

Bedrijven moeten beginnen om meer diversiteit te stimuleren. Teveel nadruk leggen op het aannemen van alleen mensen die passen bij de “cultuur” van een organisatie, kan de diversiteit aan talent beperken. Om dit tegen te gaan, moedigt Alice bedrijven aan om terug te gaan en na te denken over wat hun waarden vandaag zijn. Maar ook na te denken welke aspecten daarvan tot ver in de toekomst zullen blijven bestaan. Die waarden moet je gebruiken als leidraad bij het aannemen, in plaats van alleen te kijken naar de culturele fit. Dat kan zorgen voor een grotere inclusiviteit.

Meer Tech-bedrijven onder leiding van vrouwen

Rolmodellen zullen beter zichtbaar gemaakt moeten worden voor niet alleen meisjes, maar ook vrouwen. Door vrouwelijke Tech-leiders te vieren, zal het hopelijk meer vrouwen aanmoedigen om hun interesses en carrière in technologie na te streven. Daardoor zal de diversiteit van de wervingspool toenemen. Valerie Stark, medeoprichter van Huggle zegt: “Als er meer Tech-bedrijven zouden zijn onder leiding van vrouwen, denk ik echt dat het de manier waarop vrouwen in de samenleving worden behandeld zou veranderen. Dat zal deels als gevolg zijn van de waarden die worden getoond in de diensten of producten van hun bedrijf.”

Een carrière in de IT saai en droog?

Ik had voor mij persoonlijk ook nooit een carrière in de IT ingebeeld. Dat was niet iets wat een mogelijkheid leek voor mij. Het leek me saai en droog. Vooral omdat ik nooit de kans heb gehad om er kennis mee te maken in mijn jeugd. Mijn broer ging wel de IT in en na 25 jaar enthousiasme van zijn kant heeft het me overgehaald om ook de switch te maken. Ik had het zo verkeerd! Het is ontzettend uitdagend en spannend. Iedere dag is er een nieuw avontuur waarop ik een oplossing mag bedenken! Ik zou op een heel ander punt in mijn leven zijn geweest had ik dit gedurende mijn middelbare schooldagen mogen ontdekken.

Vrouwelijke rolmodellen in de IT

Laten we het goede voorbeeld geven en een aantal rolmodellen uitlichten:

Reshma Saujani, founder and CEO of Girls Who Code

Reshma Saujani is een bestsellerauteur van de New York Times en het brein achter de beroemde TED Talk: “Leer meisjes moed, geen perfectie.” De dochter van vluchtelingen studeerde af aan de Harvard University en Yale law school. In 2010 werd ze de eerste Indiaas-Amerikaanse vrouw die zich kandidaat plaatste voor het Congres.

Susan Wojcicki, CEO of YouTube

Bovenaan vrijwel elke lijst van vrouwelijke Tech CEO’s staat Susan Wojcicki. Wojcicki, de zestiende werknemer en eerste marketingmanager van Google. Ze droeg bij aan de ontwikkeling van Google Images en AdSense toen ze de gelederen steeg. De inwoner van Silicon Valley en moeder van vijf stelde uiteindelijk de overname van YouTube voor en werd in 2014 CEO.

“Technologie is een ongelooflijke kracht die onze wereld zal veranderen op manieren waarop we niet kunnen anticiperen. Als die kracht slechts 20 tot 30% vrouwen is, is dat een probleem”, zei Wojcicki. Ze spreekt zich regelmatig uit tegen genderdiscriminatie in haar opiniestukken, waaronder deze must-read: “How To Break up the Silicon Valley Boys’ Club.”

Danah Boyd, founder and president of Data & Society

Danah Boyd, een nationaal erkende geleerde en thought leader, richtte haar eigen  onderzoeksinstituut op. Dat heeft ze gedaan om de ethische en juridische implicaties van opkomende technologieën aan te pakken. Ze is de oprichter en president van Data & Society, een onderzoeksinstituut gericht op het begrijpen van de rol van data gestuurde technologieën in de samenleving. Ze is ook hoofdonderzoeker bij Microsoft Research.

Kimberly Bryant, oprichter en CEO van Black Girls Code

Kimberly Bryant gebruikte haar 401K om Black Girls Code te starten in 2011. De strijd om een gevarieerde computerprogrammeringscursus voor haar dochter in de Bay Area te vinden, inspireerde haar non-profitorganisatie. De organisatie heeft de missie om een miljoen meisjes van kleur te leren programmeren tegen het jaar 2040.

Na een studie elektrotechniek op de universiteit zei Bryant: “Ik wilde niet dat mijn dochter zich cultureel geïsoleerd voelde in het nastreven van haar studie zoals ik als jong meisje had gedaan. Ik wilde niet dat ze haar passies opgaf omdat ze niemand anders zoals zij in de klas zag.”

Kate Crawford, co-founder of the AI Now Institute

Kate Crawford is een Australische auteur over de sociale effecten van AI en machine learning. Het is iets waar we allemaal meer aandacht aan moeten besteden. Haar argument om het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie te verbieden, althans voor nu, is zeer overtuigend.

Ze schreef in The Wall Street Journal: “De AI van vandaag is buitengewoon krachtig als het gaat om het detecteren van patronen, maar mist sociaal en contextueel bewustzijn. Het is een klein probleem als het gaat om gerichte Instagram-advertenties. Maar het is een veel ernstiger probleem als AI beslist wie een baan krijgt, welk politiek nieuws je leest of wie uit de gevangenis komt.” Wil je hier meer over lezen? Lees dan mijn artikel AI vs het menselijke brein.

Dr. Fei-Fei Li, co-director of Stanford’s Human-Centered AI Institute

Dr. Fei-Fei Li, een pionier op het gebied van kunstmatige intelligentie met een indrukwekkende Twitter-aanhang, is één van de meest invloedrijke vrouwen in de technologie van vandaag. Dr. Li werd geboren in Beijing, en verhuisde met haar moeder naar de VS toen ze 16 was. Ze studeerde natuurkunde aan Princeton en promoveerde in elektrotechniek aan Caltech.

De Stanford-professor was medeoprichter van AI4ALL, een non-profitorganisatie die zich richt op het verbeteren van diversiteit op het gebied van AI. Maar ze is vooral bekend om haar werk aan het ImageNet-project. Het is een database met meer dan 15 miljoen afbeeldingen. In lekentermen hielp de database de eerste computer te “trainen” om te herkennen en te begrijpen wat er in een afbeelding staat. In haar TED Talk over het project verklaarde Dr. Li: “Beetje bij beetje geven we zicht op de machines. Eerst leren we ze zien. Dan helpen ze ons om beter te zien.”

Katie Moussouris, founder and CEO of Luta Security

Terwijl haar jeugdvrienden met Barbiepoppen speelden, bracht Katie Moussouris het grootste deel van haar tijd door met het leren programmeren. Dat deed ze op een Commodore 64 die haar moeder haar gaf in de derde klas. Ze was de eerste vrouw op haar middelbare school die AP Computer Science nam. Rond die tijd ontwikkelde ze een interesse in hacken. Moussouris koos er uiteindelijk voor om haar hack chops voor goed te gebruiken en werd uiteindelijk een pionier op het gebied van cybersecurity.

Ginni Rometty, CEO IBM

Als laatste in dit rijtje van vrouwen in de IT mag Ginni niet ontbreken. Rometty’s succes ligt voornamelijk in het transformeren van het technologische aanbod van IBM, terwijl ze een cultuurverandering bij IBM katalyseert. Sinds 2012 is er meer dan $120 miljard in het bedrijf geïnvesteerd, met 70 procent van die investeringen in cloud- en cognitieve technologieën. IBM’s cloudactiviteiten bedragen nu $20 miljard, ongeveer 25 procent van de totale omzet van IBM. Alleen Amazon en Microsoft hebben grotere cloudbedrijven.

Daarnaast is ze ook altijd een groot activist voor inclusiviteit geweest. Rometty zegt zelf: “Je moet opkomen voor waar je in gelooft. En dat is voor mij het grootste wat je kunt doen aan het stimuleren van inclusie”.

Overweeg jij ook een carrière in de IT?

Ben jij geïnspireerd en overweeg jij na dit artikel ook een carrière in de IT? Begin jouw opleiding dan hier bij één van de opleidingen van Master IT. Heb je wel eens nagedacht over het visualiseren en analyseren van gegevens met Power BI tijdens de PL-300 training? Of wil je meer leren over de fundamentele concepten met betrekking tot AI? Daar sluit de AI-900 training naadloos bij aan!

Bronnen:
https://fortune.com/2014/10/02/women-leave-tech-culture/
https://www.honeypot.io/women-in-tech-2018/
https://www.vhto.nl/kennis/cijfers/
https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
https://www.bcg.com/en-us/publications/2017/people-organization-leadership-talent-innovation-through-diversity-mix-that-matters
https://www.theguardian.com/technology/2014/nov/21/tech-sector-sexist-survey-guardian
https://www.womenintech.co.uk/doc/Women-in-Tech-Survey.pdf

Bij Master IT leer je alleen wat je echt nodig hebt.
Certificeringen Trainingen
Beste lesmethode
Flexibel inplannen
Kleine klassen
100% Slagingsgarantie
Gerelateerde trainingen