IT Sector

De opkomst van de IT-sector en digitale infrastructuur in Nederland

De Nederlandse IT-sector bloeit. Leer meer over de impact ervan op de economie, regionale verschillen en toekomstige technologieën.

De IT-sector, inclusief digitale infrastructuur, is in de Nederlandse economie de snelst groeiende sector. In de afgelopen vijf jaar is de bijdrage aan het bruto binnenlands product (bbp) met maar liefst een derde toegenomen. Dit jaar is de sector goed voor circa 5,3 procent van het bbp, met jaarlijkse bestedingen die worden geschat op bijna vijftig miljard euro. Deze opmerkelijke cijfers zijn afkomstig uit het rapport ‘IT en digitale infrastructuur in Nederland’, opgesteld door Partner Navigator, Rabobank en Dutch Data Center Association, gebaseerd op hun eigen onderzoek.

De motor van de nieuwe economie

Het rapport benadrukt dat de IT-sector onmisbaar is als aanjager voor de nieuwe economie, waarin transities op het gebied van energie en voedsel worden gefaciliteerd. Kernwaarden zoals veiligheid, duurzaamheid en inclusiviteit vormen tegenwoordig de basisprincipes van deze sector. Bovendien ligt de IT-sector aan de basis van innovatieve technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie (AI), het internet der dingen (IoT) en cloud computing.

Een gedetailleerde analyse

Het rapport biedt een nauwkeurige analyse van de IT-sector in al zijn facetten. Het behandelt de verschillende segmenten binnen de sector op basis van hun kenmerken, aantallen en ontwikkelingen. Ook worden de belangrijkste trends en verschuivingen gedetailleerd belicht.

De flexibele schil

In 2021 telde Nederland 32.500 softwareontwikkelende bedrijven, 12.000 IT-dienstverleners en bijna 29.000 consultancybedrijven. Van de ruim 93.000 bedrijven in deze sector zijn bijna 54.000 bedrijven eenmanszaken. Deze categorie vormt een cruciaal onderdeel van de flexibele schil die organisaties kunnen inzetten voor projecten en onverwachte omstandigheden.

Het merendeel van de bedrijven in de sector is klein tot zeer klein. Bijna driekwart bestaat uit eenmanszaken en nog eens bijna zeventien procent heeft niet meer dan vier werknemers. Het valt op dat de sector voornamelijk uit jonge bedrijven bestaat.

Daarnaast is het aantal IT-startups de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Dit heeft geleid tot aanzienlijke verschillen in het gemiddelde oprichtingsjaar per type IT-bedrijf. Consultants en digital agencies zijn in 2019 opgericht, terwijl softwarevendors, e-tailers en serviceproviders in 2018 zijn ontstaan. Resellers dateren uit 2012, terwijl telco’s in 2011 zijn opgericht. Hardwarevendors hebben een oprichtingsjaar van 2009, terwijl datacenters in 2004 zijn gestart en distributeurs in 2000.

Regionale verschillen

Er zijn ook duidelijke regionale verschillen in de IT-sector. Het noorden van Nederland heeft bijvoorbeeld een relatief hoog aandeel softwarebedrijven, terwijl het westen juist meer consultancybedrijven herbergt.

Partnerships

Het rapport bevat ook inzichten over partnerships in de sector. Microsoft voert de lijst aan met 36,7 procent, gevolgd door Cisco (21,9), HP (15,5), VMware (12,9), Citrix (9,5), IBM (8,9), KPN (8,5), Apple (7,9), Avaya (7,5), Oracle (7,3) en Samsung (6,5). Ook NetApp (6,5), Juniper (6,2), Dell (6,1), SAP (5,3) en Eurofiber (5,2) spelen een aanzienlijke rol.

Veranderingen in producten en diensten

De mix van verschillende product- en dienstencategorieën binnen de IT-sector verandert snel. Het aandeel van telecom daalt, terwijl dat van software snel toeneemt. Er wordt bijna tien miljard euro besteed aan softwarelicenties en SaaS-oplossingen.

Een opvallende groei is zichtbaar in virtualisatie-oplossingen, met een toename van ongeveer een vijfde in de afgelopen twee jaar. Tot 2025 wordt zelfs een jaarlijkse groei van vijftien procent verwacht. Managementapplicaties en remote management groeien jaarlijks met tien procent, een stijging die sinds 2020 zichtbaar is. Voor IT-security wordt een groei van vijf procent verwacht.

De groei van ontwikkel- en beheertools blijft constant, terwijl de markt voor dienstverleners weliswaar groot is, maar niet sterk meer groeit. Cloud computing wordt steeds meer de standaard, en leveranciers die dit negeren, lopen het risico aan de zijlijn te staan.

Conclusie

De IT-sector en digitale infrastructuur vormen de ruggengraat van de snelgroeiende nieuwe economie in Nederland. Deze sector draagt niet alleen bij aan de economie, maar speelt ook een cruciale rol bij het mogelijk maken van transities op het gebied van energie, voedsel en meer. Met constant evoluerende technologieën en een groeiend aantal startups, is de IT-sector een dynamische en veelbelovende branche om in de gaten te houden. De verschuivingen in producten en diensten tonen aan dat flexibiliteit en innovatie essentieel zijn om te gedijen in deze bloeiende sector. Nederland staat aan de voorhoede van de digitale revolutie, en de IT-sector is daarbij de drijvende kracht.

Bronvermelding: Computable

Meer blogs

Skillpipe sluit haar digitale pagina’s

Tips om optimaal te studeren

Alles wat je moet weten over het nieuwe Microsoft Partnership

Bij Master IT leer je alleen wat je echt nodig hebt.
Certificeringen Trainingen
Beste lesmethode
Flexibel inplannen
Kleine klassen
100% Slagingsgarantie
Gerelateerde trainingen