Vacatures

Scholingsvoucher Utrecht

Kom jij in aanmerking voor een scholingsvoucher? 
MD-102 blog

Wat zijn de voorwaarden?

Let op! Je kunt subsidie aanvragen tot 1 oktober 2023. Je ontvangt alleen subsidie als de gekozen opleiding van start gaat in 2023. 

Om een scholingsvoucher (= subsidie) van max. 7000 euro per jaar te krijgen vanuit het Leerwerkloket Utrecht moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Woonachtig in gemeente Utrecht

• Omscholing naar zorg, onderwijs, bouw en techniek of ICT

• Brutoloon dient lager te zijn dan 40.000 euro per jaar

• Deelnemer is niet leerplichtig of kwalificatieplichtig

• Deelnemer komt niet in aanmerking voor andere scholingsregelingen van het UWV, de Gemeente of het Regionaal MobiliteitsTeam

• Deelnemer moet nog met de opleiding beginnen

Ik wil graag meer informatie over Scholingsvoucher Utrecht..

Vul het onderstaande formulier in en onze opleidingsadviseurs komen er zo snel mogelijk op terug!