Windows Server 10 komt eraan!

Björn Preus
·
12/10/2014

Server 10 is nu ook beschikbaar en op het eerste moment lijkt het alsof er niet veel veranderd is. Maar de schijn bedriegt. Visueel is er niet zoveel veranderd, dat klopt. Maar de features zijn zeker vooruit gegaan. Startmenu Ook voor Server 10 is het startmenu aangepast. De live tegels zijn verdwenen en het “oude” startmenu is terug. Meteen valt op dat het start menu erg veel lijkt op dat van Windows 10. Microsoft wil het vertrouwder maken voor de gebruikers die van vorige versies upgraden. En om de vergelijking met Windows 10 compleet te maken. Virtual Desktops wordt ook in Server 10 geimplementeerd. Maar wat is er nu veranderd of beter geworden? Hyper-V Updates draaien voor Hyper-V Clusters heeft altijd geleid tot downtime van de virtuele machines, applicaties en workload van het Cluster. En een groot probleem was altijd dat alle nodes in het cluster dezelfde versie van een OS moesten hebben. In Server 10 worden de updates in de vorm van “Rolling Updates” uitgevoerd. Met andere woorden, geen downtime meer voor het Cluster. En het grootste struikelblok voor Hyper-V Clusters is ook opgelost, het maakt niet meer uit of de nodes dezelfde versies van het OS draaien. Hierdoor wordt een migratie van een Hyper-V Cluster ook makkelijker. Daarnaast kun je in Hyper-V geheugen toevoegen aan een draaiende Server 10 VM zonder downtime. Storage. Een focus punt van Microsoft Server 2012 is om storage goedkoop, snel en fault tolerant te maken. Bijvoorbeeld de feature Windows Volume Replication. Met deze feature wordt een block-by-block replicatie van een volume naar een andere server gemaakt, inclusief veranderingen van de blocks. Op deze manier is er altijd nog een storage die net iets achter loopt met het volume. In Server 10 kunnen Administrators regels aanpassen en toevoegen om op deze manier een Storage QoS te maken. Administrators kunnen nu op taak niveau of applicatie niveau instellen hoeveel IOPS minimaal toegekend worden om de prestaties te garanderen. Zelfs als dit betekent dat andere applicaties of werklasten hiervoor moeten inleveren. Powershell 5.0 Powershell 5.0 heeft sinds midden April 2014 al de preview status en is nu geintegreerd met Server en Windows 10. De nieuwe release heeft onder andere verbeteringen voor de “Desired State Configuration utility” en verbeteringen voor ISE -Integrated Scripting Environment-. Beiden bevinden zich nog in development status en waarschijnlijk zal Powershell 5.0 eerder gereleased worden dan Windows/ Server 10. Network Access Protection -NAP- In de Technical Preview is NAP er niet meer. NPS blijft er wel inzitten, maar NAP is nergens meer te bekennen. Microsoft maakte een paar maanden geleden al bekend dat NAP eruit zou gaan en niet meer gebruikt zou worden. Zelf uitproberen Voor de mensen onder ons die graag zelf Server 10 willen uitproberen, de preview is te downloaden. Mijn advies, maakt een VM aan in Hyper-V. Op die manier blijft het eigen OS gewoon intact, geen dual boot of partitioneren.

Bij Master IT leer je alleen wat je echt nodig hebt.
Certificeringen Trainingen
Beste lesmethode
Kleine klassen
Flexibel inplannen
Leer wat jij nodig hebt
Gerelateerde trainingen