Power BI Visualisatie

Visualisaties in Power BI: wat zijn de mogelijkheden?

Met Power BI kun je dashboards verrijken met diverse typen datavisualisaties. Lees wat er op visueel gebied allemaal mogelijk is.

Power BI is een populaire tool voor business intelligence, data-analyse en datavisualisatie uit de stal van Microsoft. Met Power BI breng je gegevens uit verschillende bronnen samen en zet je die data om in visualisaties die in één oogopslag waardevolle inzichten op een heldere en begrijpelijke manier weergeven. 

Wat betreft typen visualisaties is er in Power BI keuze te over en kun je jouw creativiteit de vrije loop laten. Denk bijvoorbeeld aan tabellen, dashboards en diverse typen diagrammen die ook nog eens op verschillende manieren in te richten zijn. In dit artikel gaan we wat dieper in op visualisaties in Power BI en tonen we je de handigste, mooiste en functioneelste opties. Doe er je voordeel mee!

Diagrammen

Diagrammen zijn een populair middel om abstracte en complexe data te vertalen naar heldere in- en overzichten. Power BI ondersteunt diverse soorten diagrammen. Een paar voorbeelden.

Staaf- en kolomdiagrammen

Dit zijn de bekende diagrammen waarin specifieke waarden over verschillende categorieën de vorm aannemen van staven of kolommen. Dit type diagram is ideaal om aantallen en percentages snel inzichtelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan verkoopcijfers van verschillende winkels of een percentage per product op de totale omzet.

Vlakdiagrammen

Vlakdiagrammen stellen twee of meer grootheden tegenover elkaar met behulp van gekleurde vlakken. Die benadrukken de mate van wijziging in de loop van de tijd en gebruik je meestal om de aandacht te vestigen op de totale waarde voor een trend.

Trechterdiagrammen

Trechterdiagrammen helpen bij het visualiseren van een proces dat bestaat uit fasen en waarbij items achter elkaar van de ene naar de volgende fase stromen. Een voorbeeld hiervan is een verkoopproces en de bijbehorende verkooptrechter. Je begint met leads (potentiële klanten) in de awareness-fase en eindigt (idealiter) met een conversie en de afhandeling van de aankoop.

Meterdiagrammen

Deze diagrammen nemen meestal de vorm aan van een cirkelvormige boog en zijn ideaal om een specifieke waarde aan te geven die naar een bepaald doel leidt. De doelwaarde staat als een naald op de boog. Door de voortgang binnen de boog weer te geven als een arcering, ziet de kijker gelijk hoe dicht je bij het gestelde doel bent. 

Cirkel- en taartdiagram

Cirkel- en taartdiagrammen kennen we allemaal nog wel uit de wiskundelessen op de middelbare school. Ze geven het verband en de verhouding weer tussen delen en het geheel. De delen worden weergegeven in verschillende kleuren en voorzien van de percentages die ze vertegenwoordigen binnen het geheel (de complete cirkel of taart).

Spreidingsdiagram

Een spreidingsdiagram heeft twee waarde-assen. Een reeks numerieke gegevens staat op een horizontale as, terwijl je de andere reeks numerieke waarden op de verticale as weergeeft. In het diagram staan punten op het snijpunt van een numerieke x- en y-waarde. Deze waarden combineer je in één gegevenspunt. Een spreidingsdiagram geeft een goed beeld van de correlatie tussen twee verschillende factoren. Hoe homogener punten op de verschillende assen verspreid liggen, des te onwaarschijnlijker het is dat er een verband bestaat tussen de onderzochte variabelen.

Kaarten

Kaarten zijn een prima hulpmiddel om categorische, kwantitatieve of kwalitatieve gegevens (denk bijvoorbeeld aan demografische data) te koppelen aan ruimtelijke locaties. Met Power BI kun je diverse kaarten maken en delen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Azure Maps. Deze kaarten biedeneen uitgebreide set datavisualisaties voor ruimtelijke gegevens die je bovenop een kaart legt. Het is een ideale manier om inzicht te krijgen in bedrijfsgegevens in een geografische context. 
  • Een opgevulde kaart (ook bekend als choropletenkaart) gebruikt arcering, tinten of patronen om aan te geven hoe een waarde in verhouding verschilt voor een continent, land of specifieke regio. Je brengt de verschillen snel voor het voetlicht met behulp van arcering die varieert van licht (minder frequent of lager) tot donker (meer frequent of hoger).
  • Met een shape-kaart vergelijk je regio’s met elkaar met behulp van kleur. Dit type kaart is minder geschikt voor het weergeven van precieze geografische locaties met gegevenspunten, maar wel geknipt voor het tonen van relatieve verschillen tussen regio’s.

Grafieken

Grafieken maken ook deel uit van het visuele arsenaal van Power BI. Een grafiek met belangrijkste beïnvloeders toont bijvoorbeeld de grote bijdragers aan een geselecteerd resultaat of geselecteerde waarde. Dit type grafiek is een ideaal hulpmiddel om inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op een belangrijke metrische waarde. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van de variabele die de grootste invloed uitoefent op de beslissing van klanten om een vervolgbestelling te doen.

Een combinatiegrafiek is wat complexer en combineert een kolomdiagram en een lijndiagram. Als je deze twee samenbrengt, wordt het makkelijker om snel gegevens te vergelijken. Een combinatiegrafiek is handig als je meerdere metingen met verschillende waardebereiken wilt vergelijken of als je het verband tussen twee metingen in één visual wilt illustreren. 

KPI’s

Key performance indicators (KPI’s) zijn ideale visualisaties om de voortgang naar een belangrijk en concreet meetbaar doel weer te geven. Lig je voor of juist achter op schema? Power BI biedt volop mogelijkheden om zowel eenvoudige als complexere KPI’s te maken en te visualiseren.

R-scriptvisuals

Dit zijn visuele elementen die je maakt met R-scripts. Dankzij de krachtige analysemogelijkheden en visualisatievoorzieningen van de R-programmeertaal, zijn deze visuals ideaal voor geavanceerde gegevensanalyses zoals gedetailleerde prognoses.

Slim verhaal

De functionaliteit ‘Slim verhaal’ is ideaal om het cijferwerk nog wat extra cachet en meerwaarde mee te geven. Je voegt naar eigen inzicht tekst toe aan rapporten om trends en belangrijke gegevens te benadrukken, maar ook om uitleg en context aan je datavisualisatie toe te voegen. De tekst helpt gebruikers om inzicht te krijgen in de gegevens en belangrijke bevindingen snel te identificeren.

Tabellen

Ook tabellen ontbreken niet in het visuele aanbod van Power BI. Een tabel ordent gegevens in een logische reeks rijen en kolommen en is ideaal voor:

  • kwantitatieve vergelijkingen waarbij je veel waarden voor één categorie bekijkt;
  • het bekijken en vergelijken van gedetailleerde gegevens en exacte waarden;
  • het weergeven van numerieke gegevens per categorie.

Meer informatie over Power BI?

Wil je meer weten over en experimenteren met visualisaties in Power BI? En wil je deze tool voor business intelligence ontdekken en tot in de perfectie leren gebruiken zodat jouw dashboards een nog aantrekkelijker en professioneler uiterlijk krijgen? Volg dan een van de Power BI-trainingen bij Master IT. Meer weten? Bel dan gerust naar 06-48 94 37 60 of 040-23 23 390. Je kunt ook een mailtje sturen naar info@master-it.nl of het contactformulier op onze website invullen.  

Bij Master IT leer je alleen wat je echt nodig hebt.
Certificeringen Trainingen
Beste lesmethode
Flexibel inplannen
Kleine klassen
100% Slagingsgarantie
Gerelateerde trainingen