Nieuwe functies in Excel online

Gebruikers van de online versie van Excel kunnen gebruik maken van een aantal nieuwe functionaliteiten. Hierbij een overzicht.

Nieuwe manier om data op te maken

Data heb je in vele vormen. Excel online biedt nu dezelfde opmaak opties als de Excel desktop versie. Ga naar de Home tab en in de Number groep klik je de dropdown lijst open. Hier kun je uit verschillende opmaakopties kiezen. De rechtermuisknop werkt nu ook om naar Format cells te gaan. Excel sheet De online versie sluit zo veel beter aan op de desktop versie wat switchen veel simpeler maakt. Excel number format Ook voor de verschillende valuta formaten is er een dropdown lijstje toegevoegd. Gewoon open klikken en de juiste optie kiezen. Excel valuta

Gebruik hyperlinks om koppelingen te maken en te volgen

Je kunt in Excel online nu ook hyperlinks aanmaken, niet alleen naar URL’s, maar ook naar een plaats in het document en naar emailadressen. Geef een rechtermuisklik in de betreffende cel en kiesHyperlink. Vul het dialoogscherm in en klik OK. De hyperlink is gemaakt! Excel insertExcel hyperlink Excel edit hyperlink

Gegevens samenvatten en groeperen met Draaitabellen.

Draaitabellen en draaigrafieken zijn handige gereedschappen om tabellen en lijsten te groeperen en samen te vatten. Je kunt nu ook in Excel Online je draaitabellen bewerken en aanpassen -maken moet je ze nog wel maken in de desktopversie van Excel-. Net als in de desktop versie, kun je in de online versie van Excel in je veldenlijst de waardeveldinstellingen aanpassen. Zo kun je waardevelden optellen, het gemiddelde uitrekenen, laagste en hoogste waarden laten zien enz. Via het tabje Show values as kun je de weergaven van waardevelden aanpassen, bijvoorbeeld de waarden niet als getallen maar als percentage van rij, kolom of totaal laten zien. Excel Value field settingsExcel value Field Settings Sum Excel row labelsExcel Show value asExcel Row labels new

Sneller filteren m.b.v. de zoekenfunctie

Wanneer je in de draaitabel een filter opent, kun je in het zoekvakje een waarde ingeven waarop je wilt filteren, Zo hoef je niet de volledige waardelijst door te lopen en vind je sneller de waarde-n- waarop jet het veld wilt filteren. Excel zoekfunctie

Sneller je werk hervatten

Als je een Excelmap opslaat en later opent in Excel Online, heeft Excel onthouden op welk werkblad je het laatst gewerkt hebt. Zo kun je je werk meteen hervatten zonder eerst te moeten gaan zoeken waar je ook alweer gebleven was.

Bij Master IT leer je alleen wat je echt nodig hebt.
Certificeringen Trainingen
Beste lesmethode
Kleine klassen
Flexibel inplannen
Leer wat jij nodig hebt
Gerelateerde trainingen