Maak een vliegende start met Azure

Master it Training
·
26/05/2017

Azure is een verzameling van diensten die personen en organisaties de mogelijkheid bieden om op de cloud gebaseerde applicaties en infrastructuur te creëren en uit te rollen. Microsoft Azure heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere platformen. De betrouwbaarheid en de schaal waarop het kan opereren zijn twee gebieden waar het zich onderscheidt van de rest. Wij geven je een overzicht van de voordelen van Azure, Cloud Design Patters en beschikbare Azure services.

De voordelen van Azure

Microsoft Azure services worden geleverd door cloud datacenters die meerdere ingebouwde redundanties bevatten. Dit betekent dat je een applicatie kunt uitrollen in verschillende gebieden met meerdere kopieën zodat het kan blijven werken, zelfs wanneer er iets mis gaat in een bepaald gebied. De applicatie kan ook makkelijk hersteld worden vanaf een andere kopie. Microsoft Azure is kosteneffectief, wat een algemeen voordeel is van cloud computing technologie. Met de Azure cloud zijn er: – geen kosten vooraf – geen kosten voor beëindiging – betaal alleen voor wat je gebruikt – facturering per minuut Voor bedrijven die werken met Microsoft technologieën is het grootste voordeel van Azure dat het samen met verschillende Microsoftoplossingen zoals Microsoft System Center, SharePoint en SQL-server gebruikt kan worden. Daarnaast ondersteund Microsoft Azure veel verschillende programeertalen, tools en frameworks zoals Microsoft-specifiek en third-party software en systemen zoals SAP. Wil je nog meer weten over de voordelen van Azure? Download dan de whitepaper AWS vs Azure!

Wat zijn Cloud Design Patterns?

Het Microsoft Azure public cloud platform biedt IaaS, PaaS en SaaS services aan organisaties wereldwijd. Azure biedt een uitgebreid platform en infrastructuur voor het hosten van web applicaties en cloud services op grote schaal. Cloud design patterns zijn te gebruiken in cloud-hosted applicaties. Elk pattern wordt aangeboden in een algemeen format dat de context, het probleem, de oplossing, overwegingen voor het toepassen van het pattern en een voorbeeld gebaseerd op Azure weergeeft. Twee belangrijke Azure cloud design patterns zijn:

  • Sharding Pattern: dit maakt een verdeling in de dataopslag. Dit kan de schaalbaarheid en stabiliteit verbeteren wanneer er veel data wordt opgeslagen of er toegang verkregen moet worden tot bepaalde data.
  • Competing Consumer Pattern: dit biedt de mogelijkheid om ontvangen berichten op hetzelfde berichtenkanaal te behandelen. Het biedt ook een systeem om meerdere berichten gelijktijdig af te handelen om de schaalbaarheid en beschikbaarheid te verbeteren en de werkdruk te verminderen.

De nieuwe Azure portal

De nieuwe Azure portal brengt verschillende cloud resources samen in een aan te passen bedieningspaneel, genaamd de hub, vanuit waar je al je resources kunt beheren en controleren. Dit omvat webapplicaties, databases, virtuele machines, virtuele netwerken, opslag en meer. Voor software development teams biedt het een opslagruimte waar ze de volledige DevOps cyclus kunnen managen: code check-in, testen, bouwen en uitrollen van een applicatie of service in de cloud. Voor opslag en netwerk resources kun je kiezen tussen Resource Manager of Classic Deployment. Het Resource Manager uitrolmodel heeft belangrijke verschillen ten opzichte van het Classic Deployment model en de twee modellen zijn niet volledig compatibel met elkaar. Om de uitrol en management van resources te vereenvoudigen raadt Microsoft aan om Recource Manager te gebruiken voor nieuwe resources.

Azure Resource Management

Azure Resource Management -ARM- maakt het mogelijk om resources voor jouw cloud solution uit te rollen, te updaten, of te verwijderen in een enkele, gecoördineerde bewerking. Voor Azure worden virtuele machines, opslag accounts, virtuele netwerken, services of wat voor component dan ook die je beheerd beschouwd als een resource. Netals AWS’s CloudFormation, zijn Azure Resource Manager templates beschikbaar op GitHub. Een ARM template is een JSON file die een of meerdere resources definieert voor het uitrollen naar een resource groep. Het bepaalt ook de samenhang tussen de uitgerolde resources.

Azure Services

Microsoft Azure biedt cloud services die een breed scala aan e taken en functies kunnen vervullen binnen de IT. Azure biedt diensten aan voor verschillende scenario’s en er is een breed scala aan diensten die kunnen worden gebruikt als bouwblokken voor het creëren van op maat gemaakte cloudoplossingen.

1. Compute Services

Azure biedt verschillende hosting modellen voor het runnen van applicaties aan. Elk model biedt een verschillende dienst aan. Azure compute biedt de volgende services: – App Service: schaalbare Web Apps, mobiele Apps, API Apps en Logic Apps voor elk apparaat. – Cloud Services: overal beschikbaar, schaalbare n-tier cloud apps met betere controle over de OS. – Virtual Machines: aangepaste Windows en Linux VMs met volledige controle over de OS. – Virtual Machine Scale Sets: een Azure compute resource kun je gebruiken om een set van identieke VM’s uit te rollen en te managen. Met alle VMs hetzelfde geconfigureerd zijn VM scale sets ontworpen om duplicaties te ondersteunen.

2. Networking Services

Het Azure netwerk biedt de volgende services: – Azure Virtual Networks: definieer een organisatienetwerk in de cloud. De administrator kan de volledige controle hebben over IP adres toewijzingen, name resolution, beveiligingsinstellingen enrouteringregels.Het biedt netwerken de mogelijkheid om virtuele machines, PaaS cloud services en on-premise infrastructuur te koppelen. – Azure ExpressRoute: creëer een high-speed connectie van je on-premise datacenter naar Azure. – Traffic Manager: implementeer load-balancing voor schaalbaarheid en beschikbaarheid – Load Balancer: lever hoge beschikbaarheid en netwerk performance aan je applicaties. – VPN Gateway: een virtuele netwerkpoort wordt gebruikt voor netwerkverkeer tussen het virtuele netwerk van Azure en on-premise locaties, maar ook tussen virtuele netwerken binnen Azure -VNet-to-VNet-. – Azure DNS: een hosting service voor DNS domeinen, biedt name resolution aan met behulp van Microsoft Azure infrastructuur. Door het hosten van jouw domeinen in Azure kun je jouw DNS records beheren door het gebruiken van dezelfde credentials, APIs, tools en facturering als bij andere Azure services.

3. Storage Services

Azure Storage is een cloud oplag dienst die duurzaam, beschikbaar en schaalbaar is. Azure opslag biedt de volgende vier services: Blob storage, Table storage, Queue storage en File storage. Om toegang te krijgen tot de in Azure Storage zal je eerst een storage account aan moeten maken.

4. Backup Services

– Azure StorSimple: een geïntegreerde opslagoplossing die taken beheert tussen on-premise apparaten en Azure cloud opslag. – Azure Backup: de Azure gebaseerde service die je kan gebruiken om een backup te maken en je data te herstellen in de Microsoft cloud. Azure Backup vervangt je bestaande on-premise of off-site backup oplossing met een cloud gebaseerde oplossing die betrouwbaar, veilig en relatief goedkoop is. – Azure Site Recovery -ASR-: registreert replicatie van on-premise virtuele machines en fysieke servers. Je repliceert servers en VMs van je primaire on-premise datacenter naar de cloud -Azure-, of naar een secundair datacenter.

5. Data en Analytics Services:

– SQL Database: een relationele database-as-a-service in de cloud gebouwd op de Microsoft SQL Server motor. – Azure SQL Data Warehouse: een cloud gebaseerde database die in staat is om enorme hoeveelheden data te verwerken, zowel relationeel als niet-relationeel. – DocumentDB: een volledig beheerde NoSQL database service gebouwd voor snelle en voorspelbare functionering, hoge beschikbaarheid, schaalbaar, globale distributie en gemakkelijk ontwikkeling. – Azure Redis Cache: een gedistribueerde, beheerde cache die helpt bij het bouwen van schaalbare en reactieve applicaties door het bieden van enorm snelle toegang tot je data. – Azure Machine Learning: pas statistische modellen toe op je data en voer toekomstanalyses uit. – Azure Search: biedt een volledig beheerde zoekservice – Azure Data Factory: een cloud gebaseerde data integratie service die de verplaatsing en transformatie van data registreert en automatiseert. – Azure Data Lake Store: een organisatie brede opslagruimte voor grote data analytische workloads. Azure Data Lake Store is toegankelijk vanuit Hadoop wanneer je de WebHDFS-compitabele REST APIs gebruikt. Het is specifiek gemaakt om data op te slaan van elke maat, type en snelheid op één plek voor operationele en onderzoekende analyses.

6. Media en Content Delivery Services

– Azure Media Services: levert multimedia content zoals video en audio. – Azure CDN: distribueert content naar gebruikers over de hele wereld.

Azure tools

  • Azure xPlat CLI: de Azure CLI is een open-source, cross-platform- shell-based command line interface voor het uitvoeren van scripts en het automatiseren van het creeëren en beheren van resources in Azure.
  • Azure PowerShell: Azure PowerShell is een set van modules binnen PowerShell die cmdlets de mogelijkheid geven Azure te beheren. Je kunt cmdlets gebruiken om te creëren, testen, uitrollen en voor het beheren van oplossingen en services geleverd door het gehele Azure platform.

De Azure module bevat een uitgebreide set van cmdlets die je kan gebruiken om te kijken, creëren en beheren van individuele Azure services in je abonnement. Een voorbeeld daarvan is dat je de New-AzureWebsite cmdlet kan gebruiken om een Azure website te creëren of gebruik de Get-AzureStorageAccount cmdlet voor een verwijzing naar een bestaand opslagaccount.

Microsoft Azure certificeringen

Er zijn meerdere Microsoft certificeringen beschikbaar voor Azure. Wanneer je een developer bent is het aan te raden om te starten met de training 20532 Developing Microsoft Azure Solutions. De training 20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions is meer gericht op een IT administrator. Als de examens die bij beide trainingen horen behaald zijn, wordt de MCSA Cloud Platform certificering behaald. Het examen 70-534: Architecting Microsoft Azure Solutions vereist uitstekende kennis over de verschillende cloud services die door Azure worden aangeboden en een globale kennis van de verschillende IT solution architectures. De certificering MCSD: Azure Solutions Architect valideert je vaardigheden in het ontwerpen, ontwikkelen en administreren van Azure oplossingen. Wanneer je een van de Azure certificeringen behaald word je een Microsoft Azure specialist en een Microsoft Certified Professional -MCP-. Deze status kan behouden worden door elke twee jaar te hercertificeren.

Azure Summer School

Wil je de MCSA Cloud Platform certificering gaan behalen, dan hebben we deze zomer de perfecte voorbereiding voor jou. In de Azure Summer School kun je onbeperkt komen trainen, zodat de juiste kennis en vaardigheden opdoet met behulp van het beste lesmateriaal. Meer weten over de Summer School? Meer informatie? Eerst een introductie krijgen in Azure en het on-demand lesmateriaal uitproberen? Wij bieden gratis Azure on-demand introductie trainingen aan. Klik hier voor meer informatie.

Bij Master IT leer je alleen wat je echt nodig hebt.
Certificeringen Trainingen
Beste lesmethode
Kleine klassen
Flexibel inplannen
Leer wat jij nodig hebt
Gerelateerde trainingen