Ken jij deze Excel features al? Vier handige functionaliteiten in Excel

Excel kent vele handige functionaliteiten om gegevens te analyseren. Een aantal daarvan zijn erg bekend en kent iedereen. Maar er zijn ook minder bekende features, die wel erg handig zijn. Nieuwsgierig geworden? Lees hier meer over vier minder bekende, maar zeker niet minder handige features.

Sparklines

Sparklines zijn eencellige grafiekjes die de flow van gegevens in een bereik kunnen laten zien. Op basis van bovenstaand gegevensbereik willen we snel kunnen zien hoe de productomzetten zich per maand ontwikkelen. Met andere woorden; stijgt de omzet, daalt de omzet of laat de omzet pieken en dalen zien.Selecteer de lege cel onder de eerste product-kolom. Ga naar Invoegen en kies in de groep Sparklinesde Lijn. Selecteer het te analyseren bereik en klik OK. Gebruik de vulgreep om de sparkline ook onder de andere kolommen te zetten. Het resultaat ziet er dan uit zoals onderstaande afbeelding. In de Sparkline tab zijn verdere opties te vinden

Voorwaardelijke opmaak

Een tweede mooie optie is de Voorwaardelijke opmaak. In onderstaand voorbeeld is een kleurenschaal-opmaak over de data gelegd. De hoge waarden zijn groen, lage waarden rood en tussenwaarden geel-oranje.

Dubbele waarden in de voorwaardelijke opmaak

Een andere optie die Voorwaardelijke opmaak biedt is testen of er in een bereik dubbele waardenvoorkomen. Selecteer het betreffende bereik en ga naar Start-Voorwaardelijke opmaak en kies voor Markeringsregels voor cellen-Dubbele waarden. Waarden die meer dan één keer voorkomen worden gekleurd weergegeven. Via Gegevens-Duplicaten verwijderen kunnen de dubbele dan verwijderd worden zodat er een bereik met alleen unieke waarden overblijft. Dat ziet er zo uit.

Slicers

Slicers waren al in Excel 2010 bekend, maar dan alleen in draaitabellen. Nu kunnen ook in gewone tabellen Slicers worden gebruikt. Maak eerst een tabel van het databereik -selecteer één cel in het bereik en klik Invoegen-Tabel-. In de Tabel tab vind je nu de Slicer invoegen optie. Vink de velden aan waarop je wilt filteren. Resultaat zijn Slicerschermpjes met de waarden van de velden. Klik/Ctrl+klik om de gewenste waarden te zien. Veel plezier met deze handige features!

Bij Master IT leer je alleen wat je echt nodig hebt.
Certificeringen Trainingen
Beste lesmethode
Kleine klassen
Flexibel inplannen
Leer wat jij nodig hebt
Gerelateerde trainingen