De meerwaarde van certificering

Master it Training
·
20/06/2016

Certificeringen zijn belangrijk in vele beroepen en industrieën. Het is een manier om te laten zien dat je als professional aan meetbare eisen voldoet op een specifiek terrein. Zo moeten medisch specialisten voldoen aan strenge eisen om als erkend specialist te boek te staan; zo kunnen zij aantonen dat zij over de kennis beschikken en in staat zijn hun vak uit te oefenen. Ook op organisatieniveau bestaan normen om kwaliteit te waarborgen. Zo specificeert de NEN 7510 norm richtlijnen voor informatiebeveiliging in de zorgsector en bevat de ISO 9000 serie verschillende normen voor kwaliteitsmanagement. Sinds de introductie van de eerste IT certificering, Certified Novell Engineer in 1989, is het gebruik van certificering binnen de IT aanzienlijk gegroeid. IT systemen worden steeds belangrijker binnen bedrijven. Met de groei in gebruik van IT is ook de behoefte aan certificering enorm gegroeid. Zo zeggen 89% van de managers dat IT certificeringen hen helpen expertise te bevestigen. Op LinkedIn en Monsterboard kunnen we er namelijk nauwelijks nog omheen. Bedrijven vragen steeds nadrukkelijker om gecertificeerde vaardigheden in vacatures voor IT professionals. En IT-professionals zien certificering ook als steeds belangrijker en laten het daarom terugkomen op hun CV en LinkedIn profiel. Tussen 1990 en nu is het aantal banen in de IT verviervoudigd. Daarnaast neemt de vraag naar gecertificeerd IT personeel enorm toe. In dit artikel zullen we de oorzaak van de populariteit van certificering bespreken: wat is de meerwaarde van certificering binnen het bedrijfsleven?

Specifieke competenties

Om die meerwaarde goed in kaart te brengen is het belangrijk te beginnen bij het begin: wat is certificering nu eigenlijk? Certificering laat zien dat je een specifieke skillset beheerst. Verdiende certificaten geven zekerheid over iemands kunnen waardoor werknemers met relevante certificeringen op zak gewilder zijn dan anderen. Voorheen was het alleen mogelijk een indruk van de vaardigheden van iemand te krijgen door te kijken naar -studie-achtergrond en werkervaring. Nu is door het standaard testen van bepaalde vaardigheden onmiddellijk duidelijk welke skills iemand bezit. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid toe: het bedrijf haalt iemand in huis met een vastgesteld kennisniveau. Vanzelfsprekend moet de certificering dan wel passen bij de functie van de professional. Voor ontwikkelaars zijn er specifieke developers certificeringen in verschillende talen en niveau’s beschikbaar. Maar ook testers, systeembeheerders en managers kunnen zich certificeren voor specifieke vaardigheden en methodieken. Zo zijn er op systeembeheer certificeringstrajecten voor bijvoorbeeld Office 365 omgevingen, Microsoft Azure, Sharepoint en een scala aan andere producten. Deze certificering is er zowel op Microsoft Certified Solutions- A-Associate- als –E -Expert- niveau waardoor er voor iedereen training en certificering op het juiste niveau is.

Ontwikkeling

Door specifieke skillsets te meten worden werknemers aangemoedigd hun kennis op niveau te brengen en zich te ontwikkelen. De examens toetsen op een vooraf bepaald kennisniveau en leveren geen certificatie op als dit vereiste niveau niet wordt gehaald. Bijna altijd zien we certificering dan ook gecombineerd worden met een uitgebreid trainingstraject. Zo wordt het kennisniveau van de werknemer op een efficiënte en prettige manier naar een hoger niveau gebracht en wordt er veel kennis opgedaan die direct toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Daarnaast zorgt certificering voor ontwikkeling binnen de organisatie. In een enquête geeft 79% van de IT managers aan dat gecertificeerde mensen efficiënter zijn, problemen eerder worden getackeld, en dat door duidelijke richtlijnen voor kennisniveau en communicatie samenwerking gemakkelijker is. Hierdoor kan de organisatie sneller vooruit.

Up to date kennis

Bedrijven werken steeds vaker samen met andere bedrijven. Vaak wordt er zowel up- als down-stream gewerkt met verschillende internationale partners. Dit kan op basis van vaste of dynamische samenwerkingsverbanden zijn. Dynamische samenwerkingsverbanden vragen om standaardisatie van processen zodat de kwaliteit gegarandeerd kan worden. Certificering is bij deze manier van samenwerken belangrijk omdat het beide partners het vertrouwen geeft dat er met een vaardige partner wordt samengewerkt. Ook zorgt het werken met verschillende internationale partners met verschillende achtergronden en culturen soms voor grote verschillen in kennis en communicatiestandaarden. Hierdoor wordt het nog belangrijker om te werken aan een gestandaardiseerd kennisniveau en standaarden voor communicatie. Zo kan er geborgd worden dat iedereen de zelfde ‘taal’ spreekt.

Zwaardere kwaliteitseisen

De ontwikkelingen op het gebied van Security en privacy gaan razend snel en maken een bedrijf kwetsbaar wanneer er niet juist wordt gehandeld. Klantgegevens die op straat belanden of lange periodes van downtime zijn natuurlijk de grootste nachtmerries van ieder bedrijf. Ook het belang van data neemt toe en daarmee het bewustzijn van de klant van de gevaren die dit met zich mee brengt. De klant vraagt dan ook om processen die voldoen aan steeds zwaardere kwaliteitseisen met betrekking tot security en privacy. Het is hierdoor van groot belang dat de kennis over deze technologische ontwikkelingen up to date is en geborgd wordt binnen de organisatie. Met een certificering kan aan de klant aangetoond worden dat de organisatie de kennis in huis heeft en de processen op orde heeft.

De meerwaarde van certificering

Certificering is eigenlijk niet meer weg te denken uit een moderne bedrijfscultuur. Het biedt betrouwbaarheid en zekerheid over de kwaliteit van je werknemers en de processen waarmee ze bezig zijn. Het biedt behalve betrouwbaarheid voor de werkgever, ook zekerheid voor de klant. Het bevorderd de efficiëntie en de kwaliteit in samenwerkingen en zorgt ervoor dat de kennis up-to-date is. Daarnaast zien we vaak dat het een aanjager is van ontwikkeling, zowel van individuen binnen het bedrijf als de organisatie als geheel. Ben jij al begonnen aan een certificering? Klik hier voor meer informatie over de certificeringtrajecten.

Bij Master IT leer je alleen wat je echt nodig hebt.
Certificeringen Trainingen
Beste lesmethode
Kleine klassen
Flexibel inplannen
Leer wat jij nodig hebt
Gerelateerde trainingen