Blockchain voor dummies

Sascha Scholte
·
20/12/2017

In de wereld van de cryptocurrencies is het al een bekend begrip, maar het is niet ondenkbaar dat je er nog nooit van gehoord hebt. Het wordt door vele nog gezien als futuristisch of zelfs alleen voor geeks, maar Blockchain heeft de potentie van een technologische revolutie en kan in een breed scala van sectoren toegepast gaan worden. Het unieke karakter kan nieuwe dingen te weeg brengen die nu nog ondenkbaar zijn, misschien wel vergelijkbaar met de komst van het internet destijds. Blockchain is veel meer dan de technologie achter cryptocurrencies!

Wat is Blockchain?

Om te beginnen is het een informatie opslag systeem, om het te vergelijken met iets bekends zou je het kunnen zien als een data base of een spreadsheet -extreem versimpeld dan natuurlijk-. Letterlijk vertaald is het een ketting van blokken waarbij elk blok informatie bevat. Cruciaal is dat blokken elkaar opvolgen en het dus één lange, niet afgesplitste ketting is. Als je het zou visualiseren is het een lange rij met coupes in een trein en dus bijvoorbeeld niet een stamboom of standaard opslag systeem. Blockchain kan in bepaalde opzichten ook met een boek vergeleken worden. Elke pagina van een boek bevat tekst die het vervolg is op de vorige pagina en de voorinformatie is voor de volgende pagina, maar op zichzelf ook een tekst is met informatie. Daarnaast heeft een pagina in een boek vaak een pagina nummer en soms zelfs een hoofdstuk of paragraaf titel als zogenaamde meta-data om te vertellen waar je bent in het boek. Een blok in de Blockchain bevat ook data die het vervolg is op de vorige blokken en het begin is voor de volgende, zo kan een blok bijvoorbeeld een transactie van een cryptocurrency als Bitcoin bevatten. Dan heeft een blok ook altijd een header met meta-data over het blok, dit is niet een simpel pagina nummer, maar een ingewikkelde code bepaald door de inhoud van het blok waaruit ook nog duidelijk is op welke positie in de ketting het blok thuis hoort. Het genereren van deze meta-data code kan zo ingewikkeld gemaakt worden als nodig voor de toepassing van de Blockchain. Deze meta-data codes, ook wel vingerafdruk genoemd, maken het systeem meteen heel veilig. Deze code is namelijk afhankelijk van wat er in het blok zit. Als iemand met de inhoud van het blok probeert te rommelen dan verandert de code en dus ook de daaropvolgende codes en zo is het meteen duidelijk als dat gebeurt.

Maar waar staat de data dan opgeslagen?

Blockchain is een Peer-to-Peer model. Dat betekent dat de data is gedeeld over alle gebruikers en dat er dus geen centrale opslagplek is. Bijna iedereen is wel bekend met een server, een centrale opslag plek van informatie. Bij Blockchain is er dus geen server. Elke keer dat er data wordt toegevoegd aan de Blockchain wordt dit op alle apparaten die aangesloten zijn bijgewerkt. Zo kan een Blockchain dus niet worden uitgeschakeld door kwaadwillende. Een voorbeeld van een Blockchain netwerk zie je hieronder:

Hoe werkt dat nou precies?

Je moet de Blockchain eigenlijk zien als een soort van Google spreadsheet waarin je alleen maar een nieuwe rij kan toevoegen. Elke keer dat iemand een nieuwe rij toevoegt, zien alle gebruikers dat meteen en alle gebruikers hebben een volledige meest recente versie tot hun beschikking -on-premises-. Een Blockchain blok kan je dan zien als een rij en een nieuwe rij kan mutaties aan vorige rijen bevatten. Je zou je kunnen inbeelden dat er voor elke rij een soort acceptatie knop zit. Als de code van het blok gegenereerd is in een Blockchain, dan is het nieuwe blok door iedereen geaccepteerd, om dit naar onze versimpelde voorbeeld om te zetten; dan hebben alle gebruikers dus op de accept knop van de nieuwe rij gedrukt. Hierbij is het ook van belang dat als gebruikers een nieuwe rij toevoegen, deze automatisch de vorige rij accepteren.

Toegang tot een Blockchain

De toegang tot een Blockchain kan openbaar of privé zijn. Als een Blockchain openbaar is dan kan dat op twee manieren, het kan zo zijn dat iedereen alle blokken kan lezen en het kan zelfs zo zijn dat iedereen blokken kan schrijven. Als een Blockchain privé is dan zijn alle schrijvers bekend en vertrouwd, gebruikers kunnen dan alleen tot het netwerk van de Blockchain toetreden met toestemming. Dit kan bijvoorbeeld binnen een bedrijf of de overheid zijn, of binnen een overkoepelende organisatie van meerdere bedrijven. In zo een geval zijn er veel minder eisen aan het niveau van de identificatie code van een blok. Een privé Bockchain kan ook wel Industry Workflow Tool genoemd worden, dit kan in vele gevallen handig zijn om de band met de cryptocurrencies te doen verwateren en zo minder weerstand op te wekken bij sceptici.

Industry Workflow Tools; de organisatie vriendelijke Blockchain

Om efficiëntie te verhogen en kosten te reduceren lijken de privé Blockchains het antwoord om data te delen en updaten mét centrale controle binnen een organisatie. Op dit moment wordt privé Blockchain al in verschillende sectoren toegepast. Ten eerste natuurlijk in de financiële sector waar de originele openbare Blockchain technologie ook vandaan komt. Grote spelers op de Nederlandse financiële markt zijn al volop aan het experimenteren met de toepassingen van Blockchain, bijvoorbeeld door experimenten uit te voeren met het bijhouden van internationale contracten. Ook in energiebedrijven begint de Blockchain technologie door te dringen, bedrijven in binnen en buitenland doen momenteel onderzoek naar de mogelijkheden om Blockchain toe te passen voor energie netwerken met deelnemers die zelf op een duurzame manier energie op wekken en deze in het geval van overproductie doorverkopen en in het geval van onder productie bijkopen van andere producenten. Als laatste een sector waar het terug dringen van de bureaucratie de maatschappij veel geld kan opleveren; de zorg. Blockchain kan zorgen voor een drastische vermindering van de bureaucratie als het aankomt op patiënten registratie en activiteiten van zorgleveranciers en daarom is ook op dit gebied al onderzoek lopende.

Blockchain en huidige database constructies

Eerder vergeleken we Blockchain al even met een database en een van de toepassingen van Blockchain waarbij dit database karakter duidelijk naar voren komt is het gebruik bij eigendomsrechten. Patenten, erfenissen en auteursrechten zijn slechts voorbeelden van dingen die beter opgeslagen en beschermd kunnen worden doormiddel van Blockchain, dan het huidige systeem van patent organisaties en notarissen. Al deze gegevens zullen dan open toegankelijk zijn voor gebruikers en op die manier zullen de bestanden de belangen van gebruikers beter behartigen. Omdat het vervalsen van gegevens in een Blockchain niet tot de mogelijkheden behoort is de technologie ook uitermate geschikt voor het gebruik door de overheid voor bijvoorbeeld het bijhouden van burgerinformatie.

Toekomstbeeld

Blockchain lijkt dus veel belovend, maar we zijn er nog niet. In de zorg wordt nog gekampt met privacy issues en ook op alle andere fronten is er nog aanpassing nodig om een geschikte toepassing te worden. Vroeg instappen om te voorkomen dat je dadelijk aan de zijlijn blijft staan, lijkt echter wel verstandig. In de huidige economie gaan de ontwikkelingen ongelofelijk snel, dus wat nu nog een ver van je bed show lijkt kan binnen de kortste keren realiteit zijn. Als Blockchain op de juiste manier toegepast wordt kan het bureaucratie terug dringen en op die manier efficiëntie verhogen en kosten besparen. Daarnaast is het uitzonderlijk veilig, omdat het geen centrale opslagplek heeft en er niet gerommeld kan worden met informatie door de verificatie van alle gebruikers. Blockchain is dus dé revolutie op het gebied van data opslag.

Blockchain Training

Wil je meer weten over Blockchain? Kijk dan vooral even naar de training Blockchain Masterclass voor IT Professionals of kom naar onze Blockchain informatieavond: een Introductie in Blockchain. Vul hieronder je gegevens in en ontvang het laatste nieuws over de beste Blockchain trainingen.

Bij Master IT leer je alleen wat je echt nodig hebt.
Certificeringen Trainingen
Beste lesmethode
Kleine klassen
Flexibel inplannen
Leer wat jij nodig hebt
Gerelateerde trainingen